За нас

ДГ „ Незабравка“ се намира в центъра на гр. Мизия.За пръв път отваря врати и посреща  140  деца  през 1974 г. в 4 групи детска градина и 2 групи ясла. През 2016 година в община Мизия е извършена оптимизация  в сферата на предучилищното образование и от  общо 5 ДГ остава 1 ДГ с 5 бази: ДГ „ Незабравка“  с бази: „ Детелина“ гр. Мизия,  „ Здравец“  с. Крушовица, „ Калинка“ с. Липница и „ Пчелица“ с. Софрониево. През 2019 г. с решение на ОбС  Мизия е закрита и база „ Детелина“, поради липса на деца.