Колектив

В ДГ “ НЕЗАБРАВКА“ ГР.МИЗИЯ РАБОТИ КОЛЕКТИВ ОТ 40 ЧОВЕКА:

17 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

23 НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

                                                                                        7 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

ДИРЕКТОР

МИЛКА ТОДОРОВА

МАГИСТЪР ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА , IV ПКС

40 ГОД. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАЖ

Основна сграда -гр.Мизия

Антоанета Крушовенска – старши учител , магистър ПП , IV ПКС

Маринка Великова – старши учител,магистър ПНУП, IV ПКС

Светла Мейцова- старши учител,магистър ПНУП, III ПКС

Теменужка Янакиева – старши учител , проф.бакалавър ПП, IV ПКС

Пепа Найденова – старши учител ,проф.бакалавър ПП ,IV ПКС

Грета Банкова – старши учител ,проф.бакалавър ПП , IV ПКС

Соня Николова – мед.сестра в  яслена група

Вероника Гечева – мед.сестра в яслена група

Малена Геновска – мед.естра ДГ

Марияна Никифорска – касиер- домакин

Боянка Коцъшка – помощник възпитател

Елеонора Димитрова-помощник възпитател

Диана Нековска- помощник възпитател

Галина Динкова -детегледачка

Юлия Гарванска – детегледачка

Лазарина Тошева- 0,5 мияч съдове

Емил Крушовенски – огняр

база „Детелина“ гр.Мизия

Камелия Божкова –  учител , бакалавър ПНУП

Ирена Вълкова – старши учител ,бакалавър ПНУП, V ПКС

Мадлена Тенджерска – 0.75 помощник възпитател

Силвия Димитрова-  0.75 помощник възпитател

Янко Пелтешки – огняр

Минка Янева – 0.5 мед.сестра

база „Здравец“ с.Крушовица

Верка Николова – старши учител ,магистър ПНУП, IV ПКС

Татяна Андрейчева – учител, проф.бакалавър ПП

Лиляна Петрова – старши учител ,проф.бакалавър ПП,IV ПКС

Жулиета Великова –  учител,магистър Начална педагогика

Иринка Маринова – 0.5 касиер-домакин

Катя Каменова – помощник възпитател

Искра Бурдакова – 0,5 помощник възпитател

Зарка Йончова – готвач

Павлин Петров – огняр

Пенка Димитрова – мед.сестра

база „Пчелица“ с.Софрониево

Росица Царянска – старши учител ,магистър ПНУП, IV ПКС

Галина Невлева- старши учител ,проф.бакалавър ПП

Таня Милкова – 0.75 домакин

Циклама Цветкова – 0.75 готвач

Искра Стерикова- 0.75 помощник възпитател

Лили Тодорова- 0.75 помощник възпитател

Чавдар Драганешев – огняр

Моника Каменова – мед.сестра

база  „Калинка“ с. Липница

Галина Аврамска- старши учител, бакалавър ПНУП

Галя Петрова-  учител , магистър ПНУП с чужд език

Силвия Стефанова – домакин

Искра Христова – 0,5 чистач-хигиенист

Стефка Петрова- 0.5 мед.сестра