За нас

Детска градина „Незабравка“ се намира в центъра на гр.Мизия.

За пръв път отваря врати през 1974 г. с 2 групи ясла и 4 групи ДГ .През периода 1982-1985 г. детската градина е базова към Института за детски учители гр . Враца . Педагози от цялата област повишават своята квалификация чрез посещаване на открити практики в ДГ.

През 2016 г. в община Мизия е извършена оптимизация на предучилищното образование и ДГ „Незабравка“ става основна ДГ с 4 бази:база „Детелина“ гр.Мизия , база „Здравец“ с.Крушовица , база „Пчелица“ с. Софрониево и база „Калинка“ с. Липница.

ДГ „Незабравка“ и базите й осигуряват на децата качествено образование,възпитание и социализация,гарантират равен шанс на всяко дете за постигане на готовност за училище.